26/10 Partiledarutdiktning på Arbetets museum, Norrköping

Den 26 oktober kommer Vänsterpartiets nya partiledarkandidater att ställas upp för utfrågning på Arbetes museum. För att mjuka upp stämningen kommer det bjudas på glad kultur och vass poesi, med bland annat… Jonas Edström! Kom dit!

Om inte för att se nån av de 4 framtida TV-kändisarna, så för att höra en massa bra poesi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *